Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

21:31
callmeangie
21:31
callmeangie
21:31
callmeangie
21:30
callmeangie
21:30
8818 fd98 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viachestnuts chestnuts
callmeangie
21:30

memestealingbisexual:

spentingarrulity:

twisteddoodles:

How to respond to the question ‘Are they twins?’. 

Adding from my brother: “You see it too??”

“Triplets, actually. I’m the third.”

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viachestnuts chestnuts
callmeangie
21:26
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty

June 16 2015

16:24
0127 72ce 500
Reposted fromsommeregenachts sommeregenachts viairouge irouge
callmeangie
16:21
Kup mi wino i pozwól mówić.
— proszę.
Reposted fromrondine rondine viabeautifull-lie beautifull-lie
callmeangie
16:21
6145 9ae4 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viairouge irouge
callmeangie
16:17
0179 8545 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaluna laluna
callmeangie
16:16
Reposted frommondomg mondomg vialaluna laluna

May 30 2015

callmeangie
08:48
1874 26bb 500
Reposted fromkjuik kjuik viaonebreath onebreath
callmeangie
08:48
“[…] że owszem, wszyscy faceci to złamasy, i owszem, wszystkie kobiety to zdziry, ale nie ma na świecie nic piękniejszego niż to, co może się wydarzyć między takim złamasem a taką zdzirą, kiedy się kochają…”
— Billie – Anna Gavalda
Reposted frombeatkazz beatkazz viaonebreath onebreath
callmeangie
08:48
2026 7899
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaonebreath onebreath
callmeangie
08:48
7661 9b59
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
callmeangie
08:48
callmeangie
08:44
callmeangie
08:36
Reposted fromweightless weightless viaonebreath onebreath
callmeangie
08:34
1138 bc20
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaonebreath onebreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl